Her på siden finder du interessante artikler, pressemeddelelser og nyheder fra Din montør.

Artikel 8/5 2019

Elnetselskab sætter fuld skrue på målerudrulning

08. MAJ 2019
   
 ELNET TIL FREMTIDEN
Marianne_Ravdex

Inden for det næste års tid skal Ravdex udrulle fjernaflæste elmålere til alle sine netkunder. Bestyrelsesformand Marianne Eriksen regner med, at installationerne er på plads næste sommer. Foto: Jesper Tornbjerg.

Nordøstfynske Ravdex har købt elmålere, der både kan sende data over elnet og fibernet. Løsningen er unik for Danmark.

Elnetselskabet Ravdex er ved at sætte fuld skrue på udrulningen af 16.700 fjernaflæste målere, så det nordøstfynske selskab kan nå i mål inden myndighedernes deadline om at have elmålere med timeregistrering ved udgangen af 2020.

- Jeg regner med, at vi sætter 10.000 målere op i år og er færdige i løbet af sommeren 2020, siger Marianne Eriksen, der er direktør i nef Fonden og bestyrelsesformand for Ravdex.

For at teste den valgte løsning har Ravdex-direktør Torben Larsen og hans kolleger udrullet løsningen til 200 adresser i Revninge lidt syd for Kerteminde.

Udrulningen er gået fint, og vi kan hjemtage data både via PLC og IP.
Torben Larsen, direktør i Ravdex

- Udrulningen er gået fint, og vi kan hjemtage data både via PLC og IP, konstaterer Torben Larsen med tanke på kommunikation via henholdsvis elnet og internet.

Bump på vejen

Inden det er kommet så vidt, har der imidlertid været nogle bump på vejen. Da Marianne Eriksen startede som direktør for nef Fonden i januar 2015 blev der startet en strategiproces for den nordøstfynske koncern. Ambitionen var - med respekt for gældende lovgivning i forhold til, hvad energikoncerner må og ikke må - at udnytte synergier mellem de forskellige forretningsområder. 

En idé var at kombinere udrulning af elmålere med mulighed for at hjemtage data via fibernet. Der er få potentielle leverandører af denne type løsning, og midt i en udbudsproces i maj 2016 takkede den sidste leverandør nej, og så var det forfra.

- Vi gik i tænkeboks og begyndte at sondere, om der var andre mulige leverandører. Potentielt var der tre, fortæller Marianne Eriksen.

Norsk løsning

Efter et EU-udbud endte nef Fonden, Ravdex og nef Fiber med at indgå en aftale med det norske selskab OneCo Elektro om at levere fjernaflæste elmålere af det amerikanske fabrikat NES. Målerne kan både sende data over elnettet (PLC-standardkommunikation) og ved hjælp af IP-kommunikation også over fibernettet. Den kombination er unik for Danmark.

Data fra elmålere skal først og fremmest bruges til korrekt afregning af forbrug, men data er også interessant for Ravdex i forhold til at optimere drift/vedligeholdelse og i form af viden til optimering af investeringer i kabler og transformerstationer. Ligesom andre elnetselskaber ser Ravdex ind i en fremtid, hvor forbrugsmønstrene hastigt kan blive ændret i takt med, at der kommer mange flere elbiler og varmepumper. 

De danske elnetselskaber har en kæmpe opgave foran sig med at levere sikker strøm fra vind og sol og ...

Ravdex passer godt på de høstede data, der ikke må deles med nef Fiber, elhandelsselskabet nef Strøm eller andre kommercielle aktører uden kundens accept. For kunderne kan data i god opløsning imidlertid være nyttige i forhold til at indgå aftaler med elhandlere og andre kommercielle aktører for eksempel om fleksibelt elforbrug, der vil blive ekstra interessant efterhånden som elnetselskaberne begynder at variere deres tariffer.

Med IP-løsningen og dermed data i realtid kan kunderne på sigt få nye typer af tjenester. Data i realtid gør det muligt at styre apparater og elbiler efter aktuelle prissignaler.

Marianne Eriksen, bestyrelsesformand i Ravdex og direktør i nef Fonden

- Med IP-løsningen og dermed data i realtid kan kunderne på sigt få nye typer af tjenester. Data i realtid gør det muligt at styre apparater og elbiler efter aktuelle prissignaler, siger Marianne Eriksen.

Fleksible tariffer på vej

Planen er, at alle elnetselskaber hæver deres nettariffer for flexafregnede netkunder fra kl. 17-20 i vinterhalvåret og sænker tarifferne på alle andre tidspunkter. Netop ’kogespidsen’ om vinteren kan risikere at kræve dyre investeringer i netforstærkninger, hvis mange tusinde elbiler lader på samme tid oveni det normale peak-forbrug.

- Vi regner med at indføre flexafregning og tidsdifferentierede tariffer pr. 1. januar 2020 for de kunder, der på det tidspunkt har fjernaflæste målere. De øvrige følger efter kvartalsvis, oplyser Marianne Eriksen.

For nef Fonden er det vigtigt, at lokalsamfundet på Nordøstfyn bliver opgraderet med lynhurtigt fibernet, så i øjeblikket har teknikere fra serviceselskabet Din Montør travlt med at udrulle elmålere og fibernet.

Fibernettet breder sig

Omkring en tredjedel af husstandene har en aktiv fiberforbindelse og næsten lige så mange har fibernet i gaden. Aktuelt kan over halvdelen af netkunderne dermed få installeret fjernaflæste målere med fiberkommunikation.

Elmålerne er forberedte til at kunne kommunikere med andre forbrugsmålere, så nef-koncernen kan se en mening i at tilbyde aflæsning af vand, varme og gas i området. Dermed kan der fastholdes nogle services i lokalområdet. Et tværgående samarbejde kunne for eksempel være i form af en fælles forbrugsportal.

- De andre forsyningsarter har et stående tilbud om at komme med, når vi er igennem udrulningen, lyder invitationen fra Marianne Eriksen.

Ved udgangen af 2020 skal alle 3,3 mio. danske elmålere være fjernaflæste.

 

Pressemeddelelse

Din (tæskegode, tempofyldte, populære, professionelle, personlige, glade, skarpe, berømte, hurtige, hjælpsomme, finurlige, friske) montør sætter gang i gaden

Pr. 1. juli 2018 kræver elforsyningsloven, at det skal være lettere for dig at adskille Ravdex (elnetselskabet) fra nef Strøm og nef Fiber (de kommercielle selskaber) i nef-koncernen. nef-koncernen har hidtil delt montører under navnet nef. 1. juli 2018 er det imidlertid slut, og det vil fremover være det neutrale navn Din montør, du møder, når nef-koncernens medarbejdere kommer ud for at løse opgaver for nef Strøm, nef Fiber og Ravdex.

Ny lov - Nyt look
”Med Din montør får vi en neutral betegnelse for de montører og servicevogne, som nef Fondens tre datterselskaber alle benytter sig af. Når vores kunder på Nordøstfyn har brug for ydelser fra nef Strøm, nef Fiber eller Ravdex, er det stadig de samme montører, der kommer på besøg. Det er bare med et nyt look på grund af nye lovkrav,” forklarer Marianne Eriksen, direktør i nef Fonden.

Farverig humor med seriøsitet
”Vores montører har lang anciennitet og er kendte i lokalområdet. Det faktum har vi bygget en farverig og humoristisk visuel identitet op omkring. Grafik af humoristiske betegnelser for vores montører på forskelligfarvede biler vil utvivlsomt lyse op i gadebilledet, og det matcher vores mission om engagement og udvikling her på Nordøstfyn,” fortæller Marianne Eriksen.

For kunder, der køber ydelser hos nef Strøm, nef Fiber eller Ravdex, er der ingen forandring. Det er fortsat de samme montører, der kommer på installations- og servicebesøg samt vedligeholder ledningsnettet. De har blot andet arbejdstøj på og kører i servicebiler, hvor der står Din montør frem for det tidligere nef.

”De skærpede lovkrav gav os hovedbrud til at begynde med, men nu har vi i stedet udnyttet udfordringen til at forny os selv og skabe lidt gang i gaden. Det håber vi, at vores kunder og hele Nordøstfyn tager godt imod,” siger nef Fondens direktør, Marianne Eriksen.

For yderligere information, kontakt:
Marianne Eriksen, direktør
Direkte: 63 32 11 25
Mobil: 20 25 57 55
me@nef.dk

FAKTA:
Pr. 1. juli 2018 kræver elforsyningsloven, at det skal være lettere for dig at adskille Ravdex (elnetselskabet) fra nef Strøm og nef Fiber (de kommercielle selskaber) i nef-koncernen. nef-koncernen har hidtil delt montører under navnet nef. 1. juli 2018 er det imidlertid slut, og det vil fremover være det neutrale navn Din montør, du møder, når nef-koncernens medarbejdere kommer ud for at løse opgaver for nef Strøm, nef Fiber og Ravdex; selvom det fortsat er de samme erfarne og dygtige montører, der besøger og servicerer alle kunderne på Nordøstfyn.

nef-koncernen
nef-koncernen blev stiftet i 1967, og i 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond. nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber, Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. Ravdex er en netvirksomhed, der tager sig af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af elektricitet. Virksomhedens miljøvenlige anlæg leverer elektricitet til ca. 16.300 elkunder på Nordøstfyn. nef Strøm A/S driver elhandelsvirksomhed med ansvar for levering af elektricitet til kunder i hele Danmark. nef Fiber A/S leverer fibernet til kunder på Nordøstfyn i samarbejde med Waoo.

Download pressemeddelelsen her som PDF.